Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

Tại E’lmer, chúng tôi coi trọng quyền riêng tư và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ chính sách này trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

  1. Thu thập thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin địa chỉ để cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cam kết chỉ thu thập những thông tin cần thiết và được đồng ý của bạn.
  2. Sử dụng thông tin cá nhân: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, xử lý đơn hàng, liên hệ với bạn và cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.
  3. Bảo mật thông tin cá nhân: Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép hoặc tiết lộ.
  4. Quyền riêng tư của bạn: Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Bạn cũng có quyền từ chối việc nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
  5. Liên hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc khiếu nại liên quan đến chính sách quyền riêng tư, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Mail business@elmer.vn.

Chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ một cách tốt nhất và tuân thủ chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.